Viagrę w Polsce
Rozmiar tekstu:

A A A

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko: Monika Lenartowicz

Przynależność do klubu:

Rodzaj pracy: akcyjna

Okres współpracy: 12 listopada 2017 r.

Doświadczenie i predyspozycje

Dyscypliny sportowe, w których brał udział: Piłka Siatkowa

W jakich obszarach może działać:
- organizowanie akcji promocyjnych
- pomoc w organizowaniu wydarzeń , imprez sportowych i konferencji, przygotowanie boiska do treningów lub zawodów, bieżąca obsługa wydarzeń i imprez sportowych – służba porządkowa, informacyjna i medyczna

O wolontariuszu

Jest otwarta i gotowa do zdobywania wiedzy. Cechuje ją punktualność i odpowiedzialność w podchodzeniu do wykonywanej pracy. Potrafi dostosować się do różnych warunków. To osoba rzetelna i odpowiedzialna.

Lista wydarzeń, w których uczestniczył

Zawody pn. Lubelska Uniwersjada-Mistrzostwa Studentów I Roku - 2017 rok
Opinia o wolontariuszu

Jest otwarta i gotowa do zdobywania wiedzy. Cechuje ją punktualność i odpowiedzialność w podchodzeniu do wykonywanej pracy. Potrafi dostosować się do różnych warunków. To osoba rzetelna i odpowiedzialna.
Ocena kompetencji miękkich

  • Komunikacja werbalna i niewerbalna: Bardzo słaby1

  • Praca w zespole: Bardzo słaby

  • Kreatywność: Bardzo słaby

  • Umiejętności organizacyjne: Bardzo słaby

  • Rozwiązywanie problemów: Bardzo słaby

  • Umiejętność uczenia się: Bardzo słaby

Ocena kompetencji twardych

  • Porozumiewanie się w językach obcych: Bardzo słaby

  • Kompetencje informatyczne: Bardzo słaby

  • Inicjatywność i przedsiębiorczość: Bardzo słabyFacebook

WordPress Video Lightbox