Viagrę w Polsce
slide-dla-wolontariusza

Strefa dla Wolontariusza

System
motywacyjno - lojalnościowy

Rozmiar tekstu:
Print Friendly, PDF & Email

Głównym celem wprowadzenia systemu motywacyjnego w Centrum Wolontariatu Sportowego Miasta Lublin jest aktywizacja wszystkich osób zainteresowanych wolontariatem sportowym. Dodatkowo, system motywacyjny umożliwia docenienie starań, wysiłków oraz czasu, jaki Wolontariusze poświęcają na rzecz wspierania rozwoju sportu w Mieście Lublin.
.

System motywacyjny opiera się na następujących klasyfikacjach:
1. Klasyfikacja ogólna CWS ML, w której klasyfikowani są wszyscy wolontariusze CWS ML;
2. Klasyfikacje klubowe prowadzone przez poszczególne kluby, w których klasyfikowani są wyłącznie wolontariusze, którzy brali udział w wydarzeniach danego klubu.
.
Klasyfikacja ogólna sporządzana jest na podstawie sumy punktów uzyskanych przez każdego Wolontariusza, od największej do najmniejszej. W przypadku potrzeby ustalenia kolejności na wypadek takiej samej liczby punktów decydują kolejno:
 • średnia punktów uzyskanych przez Wolontariusza w ramach oceny aktywności w wydarzeniach sportowych,
 • liczba wydarzeń, w których wziął udział Wolontariusz,
 • liczba punktów uzyskanych w ramach oceny aktywności w wydarzeniach sportowych,
 • liczba punktów uzyskanych za pozyskanie nowych Wolontariuszy,
 • liczba punktów uzyskanych za inne wydarzenia związane z funkcjonowaniem i promocją CWS ML,
 • losowanie przeprowadzone przez koordynatora CWS ML, w którym mogą wziąć udział osoby zainteresowane, tj. osoby o tej samej liczbie punktów, rywalizujące o miejsce w klasyfikacji.
  .
 • 5 – 25 punktów za każde wydarzenie sportowe, w którym weźmie udział Wolontariusz. Punkty są przyznawane przez koordynatora wolontariuszy na danym wydarzeniu sportowym pod kątem pięciu kryteriów:
  – komunikacja werbalna i niewerbalna (w tym w językach obcych),
  – praca w zespole,
  – kreatywność,
  – umiejętność organizacji i rozwiązywania problemów,
  – praca pod presją czasu.
 • 5 – 25 punktów za każde wydarzenie związane z funkcjonowaniem i promocją CWS ML (targi, stoiska promocyjne, itp.), w którym weźmie udział Wolontariusz. Punkty są przyznawane przez koordynatora wydarzenia z CWS ML wg kryteriów wskazanych w pkt. 1.
 • 5 – 10 punktów za udział w szkoleniach przygotowujących do pracy podczas wydarzeń sportowych: 5 punktów za udział w jednym szkoleniu, 10 punktów za udział we wszystkich szkoleniach. Punkty przyznaje koordynator z CWS ML na podstawie list obecności ze szkolenia w danym miesiącu.
 • 5 punktów za przesłanie swojego selfie wraz z krótkim opisem wolontariusza. Punkty przyznaje koordynator z CWS ML w miesiącu przesłania do CWS ML zdjęcia i opisu.
 • 3 punkty za pozyskanie każdego nowego Wolontariusza, który spełni łącznie następujące warunki:
  – zarejestruje się w bazie CWS ML jako Wolontariusz, wskazując w formularzu rejestracyjnym Wolontariusza polecającego, któremu mają zostać przyznane punkty,
  – ukończy przynajmniej jedno szkolenie, przygotowujące do pracy podczas wydarzeń sportowych,
  – weźmie aktywny udział w co najmniej jednym wydarzeniu sportowym. Punkty przyznaje koordynator CWS ML w miesiącu, w którym nowy Wolontariusz ostatecznie spełnił wszystkie warunki.
  .
  Wszystkie punkty sumują się.
  .
 • Nagrody miesięczne
  Co miesiąc 15% najaktywniejszych Wolontariuszy (nie więcej niż 15 osób), otrzyma SportKartę MOSiR z doładowaniem na 50zł, która uprawnia do wstępu na obiekty MOSiR:
  – Centrum Sportowo-Rekreacyjne Łabędzia, ul. Łabędzia 4 w Lublinie
  – Strefa H2O, Al. Zygmuntowskie 4 w Lublinie,
  – Lodowisko Icemania, Al. Zygmuntowskie 4 w Lublinie (w sezonie),
  – AQUA Lublin, Al. Zygmuntowskie 4 w Lublinie
  – FitGym Complex, Al. Zygmuntowskie 4 w Lublinie,
  – Słoneczny Wrotków, ul. Osmolicka 5 w Lublinie (w sezonie),
  – Stok narciarski Globus SKI, ul. Zana w Lublinie.
 • Nagrody kwartalne
  W ramach nagród kwartalnych, dla najaktywniejszych 5 Wolontariuszy danego kwartału przewidziane są nagrody rzeczowe o wartości:
  Miejsce 1 – sportowa nagroda rzeczowa o wartości 200zł
  Miejsce 2  sportowa nagroda rzeczowa o wartości 150zł
  Miejsce 3  sportowa nagroda rzeczowa o wartości 100zł
  Miejsca 4 – 5 – sportowe nagrody rzeczowe o wartości 50zł
 • Nagrody półroczne
  W ramach nagród półrocznych, 10 najaktywniejszych Wolontariuszy minionego półrocza otrzyma nagrody rzeczowe.
 • W ramach nagród rocznych przewidziane są następujące formy gratyfikacji:
  Miejsce 1 (Wolontariusz Roku) – sportowa nagroda rzeczowa i SportKarta doładowana na 150 zł oraz udział w wizycie studyjnej w jednym z klubów sportowych z najwyższych klas rozgrywkowych
  Miejsce 2 – sportowa nagroda rzeczowa i SportKarta doładowana na 150 zł oraz udział w wizycie studyjnej w jednym z klubów sportowych z najwyższych klas rozgrywkowych
  Miejsce 3 – sportowa nagroda rzeczowa i SportKarta doładowana na 150 zł oraz udział w wizycie studyjnej w jednym z klubów sportowych z najwyższych klas rozgrywkowych
  Miejsca 4 – – sportowa nagroda rzeczowa i SportKarta doładowana na 150 zł oraz udział w wizycie studyjnej w jednym z klubów sportowych z najwyższych klas rozgrywkowych
  Miejsca 5 – sportowa nagroda rzeczowa i SportKarta doładowana na 150 zł
  Miejsca 6 – 7 – sportowa nagroda rzeczowa i SportKarta doładowana na 150 zł
  Miejsca 8 – 10 – sportowa nagroda rzeczowa i SportKarta doładowana na 150 zł
  .

.
Nagrody w klasyfikacji klubowej

W ramach klasyfikacji klubowej, każdy klub ma prawo ustalać własny harmonogram i sposób nagradzania Wolontariuszy. Informacje o nagrodach klubowych Wolontariusze otrzymają w poszczególnych Klubach.

 

Facebook