Rozmiar tekstu:

A A A

Podstawowe informacje

Imię i nazwisko: Ewelina Rosińska

Przynależność do klubu:

Rodzaj pracy: akcyjna

Okres współpracy: 21-28.09.2016 r.

Doświadczenie i predyspozycje

Dyscypliny sportowe, w których brał udział: Futsal, Piłka Ręczna

W jakich obszarach może działać:
- bieżąca obsługa biura i interesantów
- organizowanie akcji promocyjnych
- działalność w charakterze asystenta trenera lub sędziego oraz boiskowego, szkolenia z przepisów gry oraz informowanie o zmianach w przepisach, pośredniczenie pomiędzy klubem sportowym a federacją prowadzącą rozgrywki
- pomoc w organizowaniu wydarzeń , imprez sportowych i konferencji, przygotowanie boiska do treningów lub zawodów, bieżąca obsługa wydarzeń i imprez sportowych – służba porządkowa, informacyjna i medyczna

O wolontariuszu

Jest osobą rzetelną i odpowiedzialną. Potrafi dostosować się do różnych warunków, pracować pod presją czasu i konsekwentnie realizować plany. Jest otwarta na nowe wyzwania i gotowa do zdobywania wiedzy. Jej atutem jest pracowitość, obowiązkowość oraz łatwość w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi. Cechuje ją punktualność, konsekwencja w działaniu i odpowiedzialność w podchodzeniu do wykonywanej pracy.

Lista wydarzeń, w których uczestniczył

Zawody "Z UKS-u do AZS-u. Studiuj w Lublinie!" - 2016 rok
Opinia o wolontariuszu

Jest osobą rzetelną i odpowiedzialną. Potrafi dostosować się do różnych warunków, pracować pod presją czasu i konsekwentnie realizować plany. Jest otwarta na nowe wyzwania i gotowa do zdobywania wiedzy. Jej atutem jest pracowitość, obowiązkowość oraz łatwość w nawiązywaniu kontaktów z ludźmi. Cechuje ją punktualność, konsekwencja w działaniu i odpowiedzialność w podchodzeniu do wykonywanej pracy.
Ocena kompetencji miękkich

  • Komunikacja werbalna i niewerbalna: Bardzo słaby1

  • Praca w zespole: Bardzo słaby

  • Kreatywność: Bardzo słaby

  • Umiejętności organizacyjne: Bardzo słaby

  • Rozwiązywanie problemów: Bardzo słaby

  • Umiejętność uczenia się: Bardzo słaby

Ocena kompetencji twardych

  • Porozumiewanie się w językach obcych: Bardzo słaby

  • Kompetencje informatyczne: Bardzo słaby

  • Inicjatywność i przedsiębiorczość: Bardzo słabyFacebook

WordPress Video Lightbox