Viagrę w Polsce
Rozmiar tekstu:
Print Friendly, PDF & Email

17 Oct Rankingi!

Zgodnie z założeniami klasyfikacji ogólnej systemu motywacyjnego, najaktywniejsi Wolontariusze Centrum Wolontariatu Sportowego Miasta Lublin otrzymają nagrody. Pod uwagę brana była nie tylko ilość wydarzeń sportowych, w których wziął udział wolontariusz, ale również ocena koordynatora, zaliczone szkolenia, a także uzupełniony profil na stronie serwisu.
.

Poniżej przedstawiamy listy rankingowe Wolontariuszy CWS ML w ramach poszczególnych okresów, poczynając od 1 maja do 31 sierpnia.
.
1. Nagrody miesięczne:

MAJ:
maj.
CZERWIEC:

czerwiec.
LIPIEC:

lipiec.
SIERPIEŃ:

sierpien.
WRZESIEŃ:

Lista rankingowa wrzesień.
PAŹDZIERNIK:

Lista rankingowa październik.
LISTOPAD:

listopad.
GRUDZIEŃ:

grudzien.

2. Nagrody kwartalne:

2 kwartał (aktywność wolontariuszy w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec):

1-kwartal.

3 kwartał (aktywność wolontariuszy w miesiącach: lipiec, sierpień, wrzesień):

3-kwartal.

4 kwartał (aktywność wolontariuszy w miesiącach: październik, listopad, grudzień):

4-kwartal.
.
3. Nagrody półroczne:

1 półrocze (aktywność wolontariuszy w miesiącach: kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień):

1-polrocze.

2 półrocze (aktywność wolontariuszy w miesiącach: wrzesień, październik, listopad, grudzień):

2-polrocze.
Najaktywniejszym Wolontariuszom serdecznie gratulujemy! Jesteśmy dumni, że angażując się w działalność wolontariacką, przyczyniliście się do rozwoju lubelskiego sportu! 🙂

 Facebook