Rozmiar tekstu:

A A A

korzyści dla klubów

Korzyści dla klubu sportowego, w którym pracują wolontariusze mogą być naprawdę zróżnicowane.

 

Wolontariat jako odpowiedź na potrzeby organizacji

Wolontariat w ogólnym ujęciu stanowi odpowiedź na problemy społeczne – czyli rozbieżność między tym, jak powinna wyglądać rzeczywistość, a tym, co faktycznie ma miejsce. Podobnie jest w przypadku klubu sportowego, który stale określa swój charakter i funkcjonowanie. Gdy wiadomo już, jakie zmiany wprowadzić i w jaki sposób je przeprowadzić, możliwe jest stworzenie programu wolontariackiego, by wesprzeć klub sportowy w realizacji jego założeń.

 

Przydatność wolontariuszy związana jest z poniższymi kwestiami:

– nie ma takiej organizacji, która byłaby w stanie rozwiązać wszystkie swoje problemy w sposób formalno-prawny – często wyjściem z sytuacji jest właśnie wolontariat,

– najlepsze, co wolontariusze mogą dać organizacji, to swój czas i zaangażowanie,

– działalność społeczna uczy odpowiedzialności, współpracy, buduje więzi międzyludzkie w społeczności lokalnej, kształtuje charakter,

– korzyścią społeczną będzie również zaproszenie do współpracy sportowców oraz innych wykwalifikowanych osób, które mogą posłużyć swoim doświadczeniem i skutecznie pomóc w rozwoju centrów wolontariatu sportowego,

– współpraca pomiędzy centrami wolontariatu i akademickimi klubami sportowymi.

 

Pomoc w rozwiązywaniu konkretnych problemów

Skuteczny wolontariat bazuje na dokładnym rozpoznaniu problemów organizacji i znalezieniu odpowiedniego rozwiązania. W przypadku klubu sportowego rzecz polega na przyciągnięciu pasjonatów sportu i wykorzystaniu ich zaangażowania, m.in. w następującym zakresie:

 • wsparcia klubu sportowego pomocą organizacyjną i merytoryczną,
 • zbudowania wokół klubu sportowego profesjonalnego zasobu ludzkiego – trenerów, sędziów, managerów, organizatorów,
 • wsparcia bieżących działań klubu sportowego przez najlepszych,
 • pozyskania do pomocy naprawdę licznej i zaangażowanej grupy osób,
 • budowania bazy kontaktów dla organizacji,
 • nawiązania współpracy z organizacjami/osobami, które nie będą pomagać nam jako wolontariusze, ale mogą pomóc w inny sposób,
 • wymiany doświadczeń,
 • oszczędności dla organizacji,
 • usprawnienia i podwyższenia standardów klubu sportowego jak i podczas organizacji wydarzeń i zawodów sportowych,
 • promocji dyscypliny i zdrowego trybu życia poprzez otwarcie na czynnik społeczny,
 • aktywnej komunikacji z kibicami przez portale społecznościowe,
 • spotkań zawodników w szkołach/innych placówkach z kibicami,
 • działań prospołeczne, np. wpuszczanie zorganizowanych grup dzieci na mecze,
 • stworzenia stref kibica, w tym stref dla dzieci, przy okazji meczów,
 • stworzenia interaktywnej szkółki dla młodych zawodników (technika, taktyka),
 • stworzenia Klubu Kibica,
 • stworzenia platformy internetowej, na której można znaleźć kontakt oraz podstawowe materiały w poszczególnych zakresach, np. jak założyć/prowadzić klub, jak zostać trenerem, menedżerem, zawodnikiem w danej dyscyplinie, wolontariuszem, sędzią,
 • tworzenia newslettera klubu sportowego (dla trenerów, sędziów, menedżerów sportu).

 

Budowanie pozytywnego wizerunku i promocja klubu sportowego

Wolontariat w klubie sportowym może przynieść wiele korzyści w zakresie organizacyjnym, a także pomóc w propagowaniu sportu oraz promowaniu klubu sportowego. Zaangażowanie wolontariuszy w działalność klubu oznacza:

 • tworzenie więzi między społeczeństwem lokalnym a klubem sportowym,
 • budowanie świadomości wartości dobra wspólnego, tj. drużyny, klubu sportowego,
 • pozyskanie nowych kibiców,
 • szerszy zasięg działalności klubu sportowego,

– umocnienie struktur i organizacji wolontariatu sportowego, skutkujący jednocześnie wzmocnieniem całego akademickiego klubu sportowego i podniesieniem jego prestiżu,

– stały rozwój akademickich klubów sportowych poprzez nawiązywanie relacji i współpracy ze środowiskiem biznesowym w zakresie promocji.

Facebook

WordPress Video Lightbox