Viagrę w Polsce
Rozmiar tekstu:
Print Friendly, PDF & Email

Wolontariat sportowy sam w sobie jest dobrą praktyką, zarówno podczas organizacji wydarzeń i zawodów sportowych, jak też w bieżącej działalności akademickich klubów sportowych oraz centrów wolontariatu. Współpraca z wolontariuszami to przede wszystkim budowanie relacji, odpowiedzialności za drugą osobę, zapewnienie odpowiednich warunków, bezpieczeństwa oraz przestrzeni do rozwoju osobistego.

 

Przedstawiony poniżej model współpracy organizacji sportowych z wolontariuszami oparty jest na dobrych praktykach i będzie miał ogromny wpływ na organizację i funkcjonowanie centrów wolontariatu.

 

 • Przygotowanie stanowiska pracy dla wolontariusza oraz określenie jasnych zasad współpracy i przejrzystego zakresu obowiązkówzanim wolontariusz rozpocznie działanie w organizacji, należy zapoznać go ze specyfiką pracy.
 • Zapoznanie z misją i celami działania organizacji – zaangażowanie wolontariusza w pracę w organizacji będzie w dużym stopniu zależało od jego związania z misją i celami działania.
 • Przeprowadzenie szkoleń dla wolontariuszy – różnorodność metod szkoleniowych oraz trenerów podniesie atrakcyjność szkoleń a także wpłynie na ich efektywność. Szkolenia dla wolontariuszy są dobrą praktyką, ze względu na zapewnienie jednolitego standardu działania we wszystkich akademickich klubach sportowych.
 • Wyznaczenie okresu próbnego – daje to możliwość podjęcia decyzji o dalszym zaangażowaniu wolontariusza, np. poprzez zorganizowanie „testowego” wydarzenia sportowego, na którym wolontariusze będą mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętności, i zapoznania się ze specyfiką zadań,
 • Delegowanie zadań i obowiązków zgodnych z umiejętnościami wolontariusza, nabytym doświadczeniem, jak również preferencjami i zainteresowaniami - stanowi to dużą szansę na osobisty rozwój wolontariusza. Istotne jest odnalezienie w organizacji sportowej „swojego miejsca” przez wolontariusza i jego koncentracja na jak najlepszym wykonaniu określonych zadań.
 • Egzekwowanie wymagań i nadzór nad pracą wolontariusza – niezależnie od dobrowolnego i nieodpłatnego charakteru współpracy, wolontariusz ma przydzielone obowiązki, za których przestrzeganie odpowiada osobiście. Jest to gwarancja prawidłowego funkcjonowania grupy oraz realizacji założeń.
 • Ocena pracy wolontariuszy – koordynator powinien dokonywać stałej ewaluacji działań wolontariusza i podsumowywać jego pracę na koniec każdego okresu współpracy.

Podstawą dobrych relacji jest tworzenie partnerskich stosunków wolontariuszy z pracownikami organizacji, zapraszanie ich na spotkania pracownicze oraz informowanie o planach organizacji. Ważne jest również jest organizowanie spotkania podsumowującego i nagradzającego z udziałem stałego personelu, wolontariuszy, członków organizacji i innych ważnych dla organizacji osób. Dobrą praktyką będzie również ciągłe podnoszenie kompetencji koordynatorów wolontariuszy, poprzez przeprowadzenie dla nich szkoleń, szczególnie w zakresie zarządzania wolontariuszami.

.

Na co zwracać uwagę podczas współpracy z wolontariuszami?

 • Poszanowanie praw wolontariusza,
 • Skuteczną komunikację pomiędzy organizacją a wolontariuszem,
 • Zapewnienie wsparcia ze strony koordynatora,
 • Przyjazną atmosferę i utrzymanie dobrych relacji z wolontariuszami,
 • Możliwe zagrożenia podczas pracy z wolontariuszami.

Facebook