Viagrę w Polsce

Dla klubu

korzyści
dla klubu sportowego

Rozmiar tekstu:
Print Friendly, PDF & Email

KORZYŚCI DLA KLUBU SPORTOWEGO, WYNIKAJĄCE ZE WSPÓŁPRACY Z CWS ML:
.

 1. REKRUTACJA WOLONTARIUSZY DO WSPÓŁPRACY PRZY WYDARZENIACH SPORTOWYCH:
  Rekrutacja i przygotowanie wolontariuszy do pracy – „pakiet wolontariusza”,
  Budowanie trwałych relacji z wolontariuszami,
  Bezpłatne szkolenia dla wolontariuszy z zakresu:
  pierwszej pomocy,
  kompetencji miękkich (podstaw bezpieczeństwa, współpracy w grupie),
  wypełniania protokołów meczowych zasad sędziowania,
  szkolenia dla liderów wolontariuszy.
  .
 2. PROMOCJA KLUBU SPORTOWEGO:
  Promocja wydarzeń sportowych, organizowanych przez Klub oraz udostępnianie bieżących informacji o Klubie w serwisie wolontariatsportowy.com oraz na fanpage CWS ML i na grupie CWS ML na Facebooku oraz na profilu CWS ML na Instagramie,
  Spotkania informacyjno - promocyjne ze studentami i  uczniami lubelskich szkół i z udziałem sportowców z Klubu,
  Mailing do osób zarejestrowanych w serwisie wolontariatsportowy.com
  .
 3. PAKIET MATERIAŁÓW:
  Materiały drukowane: baner zewnętrzny, rollup, plakaty, ulotki,
  Materiały w wersji elektronicznej: gotowe treści i materiały graficzne w różnych formatach do udostępnienia na stronie www oraz na Facebooku Klubu,
  Spot radiowy, zachęcający do wspierania Klubu.
  .
 4. DORADZTWO I SZKOLENIA:
  •  Specjalistyczne doradztwo i szkolenia dla koordynatorów wolontariuszy w klubie sportowym z zakresu efektywnej współpracy, komunikacji i zarządzania wolontariuszami 
  ..

Korzyści dla klubu sportowego, w którym pracują wolontariusze, mogą być naprawdę zróżnicowane.

 

Wolontariat jako odpowiedź na potrzeby organizacji

Wolontariat w ogólnym ujęciu stanowi odpowiedź na problemy społeczne – czyli rozbieżność między tym, jak powinna wyglądać rzeczywistość, a tym, co faktycznie ma miejsce. Podobnie jest w przypadku klubu sportowego, który stale określa swój charakter i funkcjonowanie. Gdy wiadomo już, jakie zmiany wprowadzić i w jaki sposób je przeprowadzić, możliwe jest stworzenie programu wolontariackiego, by wesprzeć klub sportowy w realizacji jego założeń.

Przydatność wolontariuszy związana jest z poniższymi kwestiami:

- nie ma takiej organizacji, która byłaby w stanie rozwiązać wszystkie swoje problemy w sposób formalno-prawny - często wyjściem z sytuacji jest właśnie wolontariat,

- najlepsze, co wolontariusze mogą dać organizacji, to swój czas i zaangażowanie,

- działalność społeczna uczy odpowiedzialności, współpracy, buduje więzi międzyludzkie w społeczności lokalnej, kształtuje charakter,

- korzyścią społeczną będzie również zaproszenie do współpracy sportowców oraz innych wykwalifikowanych osób, które mogą posłużyć swoim doświadczeniem i skutecznie pomóc w rozwoju centrów wolontariatu sportowego,

- współpraca pomiędzy centrami wolontariatu i akademickimi klubami sportowymi.

 

Pomoc w rozwiązywaniu konkretnych problemów

Skuteczny wolontariat bazuje na dokładnym rozpoznaniu problemów organizacji i znalezieniu odpowiedniego rozwiązania. W przypadku klubu sportowego rzecz polega na przyciągnięciu pasjonatów sportu i wykorzystaniu ich zaangażowania, m.in. w następującym zakresie:

 • wsparcia klubu sportowego pomocą organizacyjną i merytoryczną,
 • zbudowania wokół klubu sportowego profesjonalnego zasobu ludzkiego – trenerów, sędziów, managerów, organizatorów,
 • wsparcia bieżących działań klubu sportowego przez najlepszych,
 • pozyskania do pomocy naprawdę licznej i zaangażowanej grupy osób,
 • budowania bazy kontaktów dla organizacji,
 • nawiązania współpracy z organizacjami/osobami, które nie będą pomagać nam jako wolontariusze, ale mogą pomóc w inny sposób,
 • wymiany doświadczeń,
 • oszczędności dla organizacji,
 • usprawnienia i podwyższenia standardów klubu sportowego jak i podczas organizacji wydarzeń i zawodów sportowych,
 • promocji dyscypliny i zdrowego trybu życia poprzez otwarcie na czynnik społeczny,
 • aktywnej komunikacji z kibicami przez portale społecznościowe,
 • spotkań zawodników w szkołach/innych placówkach z kibicami,
 • działań prospołeczne, np. wpuszczanie zorganizowanych grup dzieci na mecze,
 • stworzenia stref kibica, w tym stref dla dzieci, przy okazji meczów,
 • stworzenia interaktywnej szkółki dla młodych zawodników (technika, taktyka),
 • stworzenia Klubu Kibica,
 • stworzenia platformy internetowej, na której można znaleźć kontakt oraz podstawowe materiały w poszczególnych zakresach, np. jak założyć/prowadzić klub, jak zostać trenerem, menedżerem, zawodnikiem w danej dyscyplinie, wolontariuszem, sędzią,
 • tworzenia newslettera klubu sportowego (dla trenerów, sędziów, menedżerów sportu).


Budowanie pozytywnego wizerunku i promocja klubu sportowego

Wolontariat w klubie sportowym może przynieść wiele korzyści w zakresie organizacyjnym, a także pomóc w propagowaniu sportu oraz promowaniu klubu sportowego. Zaangażowanie wolontariuszy w działalność klubu oznacza:

 • tworzenie więzi między społeczeństwem lokalnym a klubem sportowym,
 • budowanie świadomości wartości dobra wspólnego, tj. drużyny, klubu sportowego,
 • pozyskanie nowych kibiców,
 • szerszy zasięg działalności klubu sportowego,

- umocnienie struktur i organizacji wolontariatu sportowego, skutkujący jednocześnie wzmocnieniem całego akademickiego klubu sportowego i podniesieniem jego prestiżu,

- stały rozwój akademickich klubów sportowych poprzez nawiązywanie relacji i współpracy ze środowiskiem biznesowym w zakresie promocji.

Facebook