Viagrę w Polsce
Rozmiar tekstu:
Print Friendly, PDF & Email

Motywowanie wolontariuszy jest szczególnie ważne w momencie przyjmowania wybranych osób do zespołu organizacji, kiedy są jeszcze nowi i nie wiedzą do końca, co, jak i kiedy mają robić. Należy tu znów podkreślić, by zadania powierzone wolontariuszowi były zgodne z jego umiejętnościami, zdolnościami i predyspozycjami, a także odpowiadały jego zainteresowaniom i preferencjom.

 

O nagrodach nie można zapominać – jakkolwiek wolontariusz może się utożsamiać z organizacją, to mimo wszystko czasem może brakować mu sił, dlatego zadaniem koordynatora jest nagradzanie wolontariuszy na bieżąco. Forma nagradzania wolontariusza powinna być proporcjonalna do jego osiągnięć. Należy również unikać motywacji negatywnej.

 

Rola nagradzania:

 • wzmacnia stopień zaangażowania wolontariuszy w wykonywaną pracę,
 • przyczynia się do wzrostu poczucia odpowiedzialności i skoncentrowania na obowiązkach,
 • zwiększa poczucie własnej wartości u wolontariusza oraz satysfakcji z wykonywanej pracy,
 • posiada pozytywny wpływ na miłą atmosferę w pracy.

 

Przykładowe sposoby pozytywnej motywacji wolontariuszy:

 • pochwały i wyróżnienia,
 • spotkania integracyjne z udziałem wolontariuszy, koordynatora i działaczy organizacji, np. grill, kręgle,
 • wzmianki na temat działań wolontariuszy na stronie internetowej organizacji,
 • spotkania podsumowujące dany etap pracy, z wyróżnieniem najbardziej zaangażowanych osób, wręczeniem drobnych upominków, dyplomów dla wolontariuszy itp,
 • przygotowanie skrzynki na opinie i sugestie wolontariuszy,
 • pamiętanie o urodzinach wolontariusza,
 • oferowanie nowych możliwości rozwoju w ramach wolontariatu, rozszerzanie zakresu obowiązków wolontariusza itd.,
 • przekazywanie wolontariuszom pochwał od odbiorców ich pomocy,
 • przygotowanie odznak i koszulek z logiem organizacji,
 • wspólne obchody Dnia Wolontariusza 5 grudnia.
 • włączanie wolontariuszy w proces decyzyjny organizacji.

Facebook