Viagrę w Polsce
Rozmiar tekstu:
Print Friendly, PDF & Email

Podstawą współpracy z wolontariuszem jest przygotowanie spójnego programu wolontariatu, którego podstawę stanowi opis stanowiska wolontariusza oraz wykaz jego obowiązków. Jest to jasna informacja dla kandydatów, czego się od nich oczekuje, jakie muszą mieć cechy i umiejętności, jak będzie wyglądać ich praca i jak mogą skorzystać z udziału w programie.

 

Pierwszym etapem współpracy z wolontariuszem jest opracowanie odpowiedniej i atrakcyjnej oferty dla kandydatów na wolontariuszy i publikacja ogłoszenia np. na stronie internetowej AZS, na portalach społecznościowych, w prasie. Skutecznym narzędziem w procesie rekrutacji wolontariuszy, jest stworzony w ramach projektu „Akademia Wolontariatu Sportowego” portal www.wolontariatsportowy.com, w którym organizacja zamieszcza informacje o prowadzonych akcjach rekrutacyjnych na wolontariuszy.

 

Odpowiednio sporządzona oferta musi:

 • być napisana zrozumiałym i prostym językiem,
 • być czytelna i jasna dla odbiorcy,
 • przyciągać uwagę,
 • dokładnie i obrazowo przedstawiać projekt,
 • zawierać korzyści wynikające z udziału w wolontariacie sportowym.

 

Zasady pozyskiwania wolontariuszy

 

Podstawowe kwestie, które należy poruszyć jeszcze przed rozpoczęciem poszukiwania potencjalnych wolontariuszy:

 • ilu wolontariuszy, do jakich zadań, gdzie i kiedy będzie potrzebować organizacja,
 • gdzie szukać osób o danym profilu, umiejętnościach, kwalifikacjach,
 • w jaki sposób zachęcić potencjalnych kandydatów do zaangażowania się w wolontariat,
 • jak będzie weryfikowana przydatność kandydatów do udziału w wolontariacie,
 • jakie czynniki będą decydować o przyjęciu lub odrzuceniu kandydatury,
 • ustalenie treści umowy o współpracy,
 • czynności, które należy podjąć, by w jak najkrótszym okresie przygotować nowego wolontariusza do działania w ramach organizacji.

Pozyskiwanie wolontariuszy to nie tylko poszukiwanie nowych osób angażujących się w działanie organizacji, ale również akcja marketingowa mająca wpływ na otoczenie.

Facebook