Rozmiar tekstu:

A A A

Wolontariat sportowy może przybrać różne formy. Ze względu na czas trwania wolontariatu można wyróżnić:

 

  • wolontariat sportowy krótkoterminowy (akcyjny) – wolontariusz współpracuje z klubem sportowym jedynie podczas organizacji wydarzeń i zawodów sportowych.
  • wolontariat sportowy długoterminowy – wówczas wolontariusz współpracuje z klubem sportowym przez dłuższy okres czasu, nawet przez kilka miesięcy.
    .

Wskazówka: Pamiętaj, iż zawierając porozumienie z klubem sportowym na okres nie dłuższy niż 30 dni, podlegasz gwarantowanemu ubezpieczeniu NNW. Przy podpisaniu porozumienia na okres dłuższy niż 30 dni, takie ubezpieczenie w ramach współpracy z klubem sportowym gwarantowane jest Ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

 

Ze względu na liczbę osób potrzebnych do zrealizowania określonego zadania możliwy jest również podział na:

  • wolontariat sportowy indywidualny – podczas którego obowiązki przydziela się poszczególnym wolontariuszom,
  • wolontariat sportowy grupowy – podczas którego zadanie realizuje grupa osób.

 

Wskazówka: Zanim przystąpisz do wolontariatu zastanów się, czy wolisz pracować samodzielnie czy zespołowo oraz ile czasu możesz na niego poświęcić.

Facebook

WordPress Video Lightbox