Viagrę w Polsce
slide-dla-wolontariusza

Strefa dla Wolontariusza

W JAKICH
OBSZARACH
MOŻESZ DZIAŁAĆ?

Rozmiar tekstu:
Print Friendly, PDF & Email
Zadania administracyjne
 • bieżąca obsługa biura i interesantów,
 • prowadzenie i gromadzenie dokumentacji,
 • obsługa korespondencji,
 • organizacja spotkań,
Zadania promocyjne/marketingowe
 • moderowanie strony www klubu i profili w mediach społecznościowych,
 • sporządzanie relacji z wydarzeń i zawodów sportowych,
 • organizowanie akcji promocyjnych,
 • prowadzenie biura prasowego i przygotowanie informacji dla dziennikarzy,
 • pozyskiwanie funduszy oraz nawiązywanie kontaktów z partnerami medialnymi,
 • tworzenie materiałów informacyjnych i promocyjnych (materiały graficzne, video, informacje tekstowe)
Zadania techniczne/eksperckie
 • działalność w charakterze asystenta trenera lub sędziego oraz boiskowego,
 • szkolenia z przepisów gry oraz informowanie o zmianach w przepisach,
 • pośredniczenie pomiędzy klubem sportowym a federacją prowadzącą rozgrywki,
Zadania logistyczne/organizacyjne
 • pomoc w organizowaniu wydarzeń , imprez sportowych i konferencji,
 • przygotowanie boiska do treningów lub zawodów,
 • bieżąca obsługa wydarzeń i imprez sportowych – służba porządkowa, informacyjna i medyczna,
 • animacje w kącikach dla dzieci,

.
.

Wolontariat sportowy może przybrać różne formy. Ze względu na czas trwania wolontariatu można wyróżnić:
.

 • wolontariat sportowy krótkoterminowy (akcyjny) 
 • wolontariat sportowy długoterminowy.
  .

Wskazówka: Pamiętaj, iż zawierając porozumienie z klubem sportowym na okres nie dłuższy niż 30 dni, podlegasz gwarantowanemu ubezpieczeniu NNW. Przy podpisaniu porozumienia na okres dłuższy niż 30 dni, takie ubezpieczenie w ramach współpracy z klubem sportowym gwarantowane jest Ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
.

Ze względu na liczbę osób potrzebnych do zrealizowania określonego zadania możliwy jest również podział na:

 • wolontariat sportowy indywidualny – podczas którego obowiązki przydziela się poszczególnym wolontariuszom,
 • wolontariat sportowy grupowy – podczas którego zadanie realizuje grupa osób.
  .

Wskazówka: Zanim przystąpisz do wolontariatu zastanów się, czy wolisz pracować samodzielnie czy zespołowo oraz ile czasu możesz na niego poświęcić.

Facebook